Påmelding til årsmøte SI aktiv Lillehammer 2023

Postet av SI aktiv Lillehammer den 24. Feb 2023

SI aktiv Lillehammer inviterer til årsmøte for sine medlemmer. Møtet varer fra kl. 18:00-19:30. Vi inviterer påmeldte deltakere til middag på en av byens restauranter kl. 20:00. Påmeldingsfrist 17. mars. Sted opplyses på møtet. Vi ser frem til å se deg.


Dag:                         Onsdag 22. mars 2023

Sted:                        Kantina Sykehuset Innlandet Lillehammer
Start:                       kl. 18:00
Årsmøte-middag  kl. 20:00 (sted opplyses på årsmøtet)


Påmelding:      Meld deg på ved denne lenken


FORRETNINGSORDEN

1.   Åpning

2.   Godkjenning av innkalling og saksliste

3. Valg av

-         Møteleder

-         Referent

-         Referat kontrollører (skal underskrive protokollen)

-      Tellerkorps.

4.   Årsmelding

5.   Regnskap

6.   Forslag til årsmøtet:

- Behandle søknader

7.   Budsjett

8.   Valg:

      - Leder og styremedlemmer

9.   Avslutning

Etter årsmøtet inviterer SI aktiv påmeldte deltakere til middag kl. 20:00 på restauranten Hygge.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes idrettslagets styre innen den frist som fremgår av idrettslagets egen lov, som senest kan være to uker før årsmøtet, altså 8. mars 2023. Forslagene skal sendes tile-postadresse: finn.olav.bakken@siaktiv.no 


SI aktiv Lillehammer

Med vennlig hilsen styret v/Finn Olav