Innkalling til årsmøte for SI aktiv Lillehammer 2023

Innkalling til årsmøte for SI aktiv Lillehammer 2023


Arrangør: SI aktiv Lillehammer
Påmeldingsfrist: 22.03.2023 19:30

Tid


Sted

Vis kart

Dag:                   Onsdag 22. mars 2023


Sted:                  Kantina Sykehuset Innlandet Lillehammer


Start:                 kl. 18:00


Påmelding:      Bruk påmeldingsknapp i denne invitasjonen innen 16. mars!


FORRETNINGSORDEN

1.   Åpning

2.   Godkjenning av innkalling og saksliste

3. Valg av

-         Møteleder

-         Referent

-         Referat kontrollører (skal underskrive protokollen)

-      Tellerkorps.

4.   Årsmelding

5.   Regnskap

6.   Forslag til årsmøtet:

- Behandle søknader

7.   Budsjett

8. Valg

9.   Avslutning

Etter årsmøtet inviterer SI aktiv påmeldte deltakere til middag kl. 20:00 på restauranten Hygge.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes idrettslagets styre innen den frist som fremgår av idrettslagets egen lov, som senest kan være to uker før årsmøtet, altså 8. mars 2023. Forslagene skal sendes tile-postadresse: finn.olav.bakken@siaktiv.no

SI aktiv Lillehammer

Med vennlig hilsen styret v/Finn Olav


Administratorer


Kommentarer

Du må logge inn for å poste i veggen.