Ti på topp vinter 2021/2022

Postet av Innlandet bedriftsidrettskrets den 18. Mai 2022

For andre året på rad arrangerte vi i Bedriftsidretten Innlandet Ti på topp vinter. Her ønsker vi motivere til å bruke naturen mer på vinterstid og vise frem noen av alle de fantastiske turene som Innlandet byr på om vinteren. Det finnes mil på mil på mil med skiløyper som står klare takket være mye flinke folk som holder løypenettet klart til bruk vinteren igjennom. Så da er det jo på sin plass at vi bruker det.


I årets Ti på topp vinter deltok 112 stykker og 1601 turer ble til sammen gått! Vi har hatt noen uttrekkskonkurranser underveis i vinter i nå har vi plukket ut enda noen vinnere. 

Vi hadde håpet ha en avslutning med premieutdeling, men siden deltakerne er fra så forskjellige streder i Innlandet så fant vi ut at vi trekker på kontoret hos oss og så sender premiene i posten.

Vi var så heldige at Madshus sponset Ti på topp vinter så premiene i år har vært flotte pannebånd, luer, buffer og drikkebelter fra Madshus.

Vi har trukket ut 4 som har gått minst 10 turer som får et pannebånd hver fra Madshus og 2 stykker som får et drikkebelte hver fra Madshus.

 Vinnere av pannebånd ble:

Anne Elsrud, Svein Larsen, Berit Aas og Ruth Furuseth. 

Vinnerne av drikkebelte: 

Knut Birger Bakken og Tone Granseth

Blant alle deltakerne i Ti på topp vinter så ble Carina Brekken årets vinner med hele 150 registrerte turpoeng igjennom vinteren. Hun får et gavekort fra Nordic Choice Hotels på  en overnatting på et valgfritt hotell i Norge.

 Vi ønsker å fortsette arrangerer Ti på topp Vinter, og søker etter frivillige som vil bidra med å gå opp løyper med Strava til vinteren. Så vet du om en fin tur du kunne tenkte deg gå til vinteren så send oss en mail. Sammen kan vi lage Ti på topp vinter enda bedre og motiverer til bruk av den fantastiske vinternaturen!

FOTO: TORE BERG Ti på topp 2022

Postet av Innlandet bedriftsidrettskrets den 22. Apr 2022

10. mai er det igjen klart for Ti på topp. 


Du kan velge mellom Ti på topp Hamar, Lillehammer, Gausdal eller Elverum. Målet er å gå alle turene i løpet av sesongen som er fra mai til oktober. For hver tur du går samler du poeng.  Du er garantert flotte naturopplevelser, samtidig som du kanskje får bonusen av å komme i bedre fysisk form. Konkurrer mot andre eller ha en konkurranse med seg selv om å gå flest mulig av turene. Det er noen lette og sentrumsnære turer og andre litt mer krevende og litt lenger unna.

Last så ned Ti på Topp appen til din mobil. Den inneholder det du trenger for å komme i gang med å samle poeng. Her finner du kart med inntegnede ruter, rutebeskrivelser og muligheten til å sjekke deg inn når du er på turmålet.

PÅMELDING FINNER DU HER

Registrere poeng

Om du bruker appen, så vil du se en sirkel i kartet på den turen du er på. Når du har kommet deg innenfor denne sirkelen, så trykker du på knappen "Sjekk inn". Da blir din tur registrert, og du kan laste opp et turbilde sammen med innsjekken. Fikk du ikke registrert turen mens du var ute å gikk, kan du gjøre dette i etterkant inne på din turprofil.

Du kan selvfølgelig bli med selv om du ikke ønsker registrere poeng!

Hva får du?

Du får tilgang mange unike turer i det området du velger å delta med turbeskrivelse og kart. I påmeldingen så oppretter du din egen turprofil, og der finner du oversikten over alle turene. Du får også tilgang til appen Ti På Topp. Appen anbefaler vi alle å bruke, for den er veldig fin å bruke for å finne frem til turmålet. Vi kommer også til å trekke ut en rekke premier blant alle som er med, underveis i kampanjeperioden. 

Hva koster det å være med?
Det koster 200 kr å delta. Grunnen til at dette koster penger, er fordi det er en rekke utgifter med Ti På Topp, som vi må dekke inn. Dette er utgifter med app, hjemmeside, utvikling, arbeid og premier for å nevne noe. Det er en frivillig organisasjon som står bak Ti På Topp, Innlandet  Bedriftsidrettskrets. Det betyr at alle midler som kommer inn til kretsen, går til å forbedre og utvikle eksisterende og nye aktivitetstilbud i Innlandet.

 

Etter kampanjeperioden kårer vi følgende: 

- Årets turdeltaker
- Årets turbedrift
- Årets turlag
- Årets turbilde (for å vinne årets turbilde må du være påmeldt)

Hvilke kriterier legges til grunn for kåringene:

Årets turdeltaker bør være en person som har gjennomført mange turer i løpet av tur-kampanjen, men ikke nødvendigvis den som har gått flest turer. Vi ønsker å løfte frem mennesker som inspirerer andre til å komme seg ut på tur, og som deler sine positive opplevelser med oss slik at vi får ta del i de unike naturopplevelsene man får gjennom deltakelse i Ti På Topp.

Årets turbedrift er den bedriften som har gjennomført flest gjennomsnittsturer pr ansatt etter endt tur-kampanje. For å kunne bli årets turbedrift må man ha med minimum 5 deltakere på laget.

Årets turlag det turlaget som har gjennomført flest gjennomsnittsturer pr. lagsmedlem etter endt sesong. Også her må laget bestå av minst 5 deltakere for å kunne bli kåret.

Årets turbilde
Vi kårer også årets turbilde. Her premierer vi et bilde blant alle innsendte bilder som vekker turmagi i oss.

Noen av de innsendte bildene vil også bli brukt i vår sosiale medier og til neste års Ti på topp. Så send derfor inn fine bilder fra turene dine, via Min side på nettsiden, appen (når du registrerer tur kommer det opp et spørsmål om du vi ta et bilde, som legges ut blant deltakerbildene.
VINNERE AV TA UTFORDRINGEN

Postet av Innlandet bedriftsidrettskrets den 8. Apr 2022

 

Ta utforingen er over for denne gang. Over 400 stykker hadde meld seg på, det syns vi er kjempemoro. Vi håper det var med å gi hverdagsaktiviteten en BOOST! Og at en tur i lunsjen kan lønne seg for å holde energien oppe i løpet av dagen! Vi gir dere alle en stor applaus!!

Elise Skare la hele 363,2 km bak seg på 3 uker. Det er virkelig imponerende.

ALLE som klarte gjennomføre 60 km på 3 uker hadde muligheten til å vinne enten sko fra HOKA eller en sekk fra Madshus.

Vi har trukket 2 heldig damer og 2 heldige menn som stikker av med hver sin premie!

Vinnere på Herresiden:

Per Arne Aspholt 68,8 km – Vinner av HOKA Sko.

Arve Sagdalen 147, 4 km Vinner av Madshus sekk.

Vinnere på damesiden:

Christina Emilie Jensen – 85,1 km - Vinner av HOKA sko 

Liv Thorild Hagelund 106,6 km – Vinner av Madshus sekk


* Vinnerne vil bli kontaktet.


Følg med til høsten da kommer en ny utfordring!!

300 fra Sulland deltar på utfordringen om å gå 60 km på 3 uker!

Postet av Innlandet bedriftsidrettskrets den 23. Mar 2022

Ta utfordringen - gå 60 km på 3 uker har motivert de ansatte hos Sulland!

Sulland-konsernet har gjort en fabelaktig jobb med å motivere sine ansatte til å delta på «Ta utfordringen !»

Av deres 1100 ansatte så deltar nå 300 på aksjonen, hvor du skal gå eller jogge 60 km på 3 uker!

Sigurd Overskott, leder av Sulland Bedriftsidrettslag, sier de ser et voldsomt engasjement rundt denne flotte lavterskel-aktiviteten. Mekanikere, bilklargjørere, selgere, kundemottakere, ledere og regnskapsmedarbeidere.

Dette treffer bredt, og det er veldig gøy å se at entusiasmen er så stor!»

Detter gjør oss i bedriftsidretten så glad, når konkurranse, aktivitet og samhold på jobb øker!

INNKALLING TIL KRETSTING 6.4.2022, Innlandet Bedriftsidrettskrets

Postet av Innlandet bedriftsidrettskrets den 15. Mar 2022


Til Kretsstyret, Aktivitetsutvalg og Bedriftsidrettslag i Innlandet Bedriftsidrettskrets


INNKALLING TIL KRETSTING 6.4.2022

Innlandet Bedriftsidrettskrets innkaller til kretsting:

Onsdag 6.april kl. 18.00 på Idrettens Hus, Kjonerud Ottestad

På kretstinget møter med stemmerett: - Kretsstyret
- Kretsens aktivitetsutvalg v/leder
- 2 representanter fra bedriftsidrettslag med inntil 50 medlemmer
- 3 representanter fra bedriftsidrettslag med over 50 medlemmer

Dessuten møter uten stemmerett
- Valgkomiteens medlemmer
- Kretsens daglige leder

Bedriftsidrettslagene har anledning til å stille med observatører til tinget så langt det er plass.

Forslag til tinget må være innkommet til kretsen innen 16. mars 2022.

Vedlagt følger fullmaktsskjema, som vennligst bes returneres til kretsen innen 16. mars 2022

Tingdokumenter sendes ut en uke før tinget.

VI HÅPER PÅ GOD OPPSLUTNING, OG ØNSKER VEL MØTT TIL TINGET!

Med vennlig hilsen

Innlandet Bedriftsidrettskrets
Marte Jære Brandt (s)
leder

Fullmaktskjema kretsting 2022.docx (LAST NED)


HEDERSPRIS !

STATUTTER FOR INNLANDET BEDRIFTSIDRETTSKRETS HEDERSPREMIE

I statuttene for Innlandet Bedriftsidrettskrets hederspremie står det følgende:

«Premien kan etter forslag, vurdering og vedtak tildeles person som gjennom mange år har gjort en innsats innenfor utvalg eller krets, som idrettsutøver og tillitsvalgt, og som gjennom sitt eksempel og sin innsats har virket til bedriftsidrettens fremme.»

Forslag på kandidater til Innlandet Bedriftsidrettskrets hederspremie sendes til kretsen og kan komme fra krets, lag eller utvalg. Slike forslag skal være skriftlig begrunnet. Kretsstyret vurderer forslagene og gjør vedtak, samt foretar utdeling ved en passende anledning.

Med dette oppfordres kretsen, utvalgene og lagene til å komme med begrunnede forslag på kandidater. Forslagene må være oss i hende innen 16. mars 2022.

ILDSJELPRIS !

I statuttene for Innlandet Bedriftsidrettskrets ildsjelpris står det følgende:

«Ildsjelprisen kan tildeles en person som ved sin entusiasme, innsats og væremåte gjennom flere år har bidratt til å styrke bedriftsidretten i sitt lokalmiljø»

Forslag på kandidater til Innlandet Bedriftsidrettskrets Ildsjelpris sendes til kretsen og kan komme fra kretsstyret, lag eller utvalg. Slike forslag skal være skriftlig begrunnet. Kretsstyret vurderer forslagene og gjør vedtak, samt foretar utdeling ved en passende anledning. Forslag til kandidater bes sendt kretsstyret innen 16. mars 2022