Årsmøtereferat for SI aktiv Gjøvik

Årsmøtet for SI aktiv Gjøvik ble avholdt 6. mars 2019.

Tid: 6. mars 2019
Sted: Utsikten
Til stede: 8 stemmeberettigede

1. Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkallingen og sakslisten ble godkjent uten merknader.

2. Valg av møteleder og sekretær

Sissel Undheim ble valgt som møteleder og Elisabeth Schonhovd Hansen som sekretær.

3. Årsberetning

Årsberetning for 2018 ble lest og godkjent av årsmøtet med følgende merknader:

Korrekt navn: SI Aktiv Gjøvik

1. avsnitt om bowling slettet, var dobbeltført.

4. Regnskap

Regnskap ble godkjent.

5. Innkomne saker

Ingen saker innkommet.

6. Budsjett 2018

Det fremlagte budsjettforslaget ble vedtatt.

7. Valg

Styret i SI aktiv Gjøvik

Leder: Sissel Undheim Ikke på valg
Nestleder Geir Fossum 2 år
Sekretær: Elisabeth Schonhovd Hansen 1 år
Kasserer: Kari Schonhovd Hansen (ekstern 1 år)
Styremedlem: Berit Brenni 1 år
Varamedlemmer: Kari Holter 1 år
Hanne Gosvig 1 år

Oppmenn og tillitsvalgte  1 år

Arrangementskom. Styret
Bowling Ann Iren Karlsen 1 år
Tennis Frode Hvaal 1 år
Trimrom Jarle Brudevoll 1 år
Trim, damer Berit Brenni 1 år
Hanne Gosvig  
Solutvalg Geir Fossum
Marie Stensvold
Valgkomite Styret

Signaturrett: Sissel Undheim.

8. Avslutning

 

Elisabeth Schonhovd Hansen
sekretær